1. Pro syndrom vyhoření se často používá anglický termín
blackout outfire burnout
 
2. Kdo z následujících je nejvíce ohrožen vyhořením?
zdravotní sestra kapitán lodi účetní
 
3. Na začátku pracovní kariéry člověka, kterého později potká vyhoření, bývá:
velké nadšení předem nechuť k práci nedostatečné vzdělání
 
4. Tzv. copingové strategie jsou způsoby, jak:
jednat s kolegy se vyrovnat se stresem se zbavit workoholismu
 
5. Který z následujících příznaků je při vyhoření nejtypičtější?
pomlouvání kolegů apatie časté absence
 
6. Skupinové setkání pracovníků určité profese, kde si vyměňují své zkušenosti z práce a způsoby řešení problémů, se nazývá:
brainstorming managing workshop