Zde naleznete přehled diagnóz (k vyhoření se vztahují jen dvě) podle jejich oficiálního seznamu – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize neboli MKN 10. Pomohou vám zorientovat se v lékařských zprávách.

Z 73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života

Z 73-0 Vyhasnutí (vyhoření)

online kurzy proti depresi a úzkosti