Co člověku pomůže nevyhořet?

test psychických poruch BITEPT

Určitě jsou to kvalitní mezilidské vztahy – tzv. sociální podpůrná síť, tedy existence blízkých lidí, kteří člověku mohou poskytnout to, co si on sám dát nemůže. Jde hlavně o aktivní naslouchání (ovšem bez nutkání radit), povzbuzování a faktickou i emocionální pomoc v těžkých situacích. Dále osvícení zaměstnavatelé, kteří podporují účast svých pracovníků na workshopech. Při nich jsou na začátku utvořeny skupiny pracovníků různých pomáhajících profesí ohrožených burnoutem. Členové těchto skupin spolu diskutují rozličné problémy, řeší úkoly, podporují se, vyměňují si informace o tom, jak pracují se svými klienty atp. Ukázalo se, že dva roky účasti ve workshopu mají za následek významné snížení výskytu syndromu vyhoření i mnohem lepší pracovní výkon (v množství i kvalitě).

Lépe jsou na tom lidé typu B, kteří se (na rozdíl od typu A) neženou za výkonem a úspěchem s vyplazeným jazykem a tepem na hranici mdlob, nýbrž dokážou vnímat svou práci a její výsledky v širších souvislostech. Nic nezkazíte uměním odmítat a odpočívat ani tím, když si najdete nějaký mimopracovní koníček.

V neposlední řadě pomůže i informovanost o problematice syndromu vyhoření (jste na správné adrese).

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

test duševních poruch