1. Pro syndrom vyhoření se často používá anglický termín

blackout outfire burnout

 
2. Kdo z následujících je nejvíce ohrožen vyhořením?

zdravotní sestra kapitán lodi účetní

 
3. Na začátku pracovní kariéry člověka, kterého později potká vyhoření, bývá:

velké nadšení předem nechuť k práci nedostatečné vzdělání

 
4. Tzv. copingové strategie jsou způsoby, jak:

jednat s kolegy se vyrovnat se stresem se zbavit workoholismu

 
5. Který z následujících příznaků je při vyhoření nejtypičtější?

pomlouvání kolegů apatie časté absence

 
6. Skupinové setkání pracovníků určité profese, kde si vyměňují své zkušenosti z práce a způsoby řešení problémů, se nazývá:

brainstorming managing workshop